Unge Høyres 55. ordinære landsmøte avholdes på Sundvolden Hotel den 03. – 04. oktober 2020.

Unge Høyres Landsmøte skal diskutere og vedta et nytt utenriksprogram og et program for økonomisk bærekraft. I tillegg skal det vedtas resolusjoner, lovendringsforslag og velges ny ledelse i Unge Høyre.

På grunn av gjeldende smittevernsregler blir Unge Høyres Landsmøte nedskalert i antall dager og delegater. 

Offisiell innkalling til Unge Høyres Landsmøte 2020 finner du her. 

Viktige frister: 
15. august: Innmelding av delegasjonens sammensetning til UHLM. 
15. august: Frist for lovendringsforslag. 
21. august: Første utsendelse til delegatene. 
31. august: Frist for å betale deltakeravgift til landsmøtet. 
1. september: Frist for endringsforslag, resolusjoner og alt annet som skal behandles på landsmøtet.
4. september: Andre utsendelse til delegatene. 
10. september: Første møte i resolusjonskomiteen
11. september: Første møte i redaksjonskomiteene 
16. september: Siste frist for utsendelse av valgkomiteens innstilling.
16. september: Tredje utsending til delegatene. 

Dersom du lurer på noe kan du ta kontakt med generalsekretær i Unge Høyre, Mille Johanne Christensen på e-post miljoh@hoyre.no eller mobil 98 63 17 36.  

 

Landsmøtetelefon
Det kan være mange spørsmål og ting man lurer på før et landsmøte. Dersom du lurer på noe frem til landsmøtet som ikke står i utsendingene du har fått tidligere, som fylkeslederen din ikke har gitt informasjon om eller som ikke står i informasjonsheftet om smittevern kan du ringe landsmøtetelefonen. Nummeret er 22 82 90 90, så hjelper vi deg så godt vi kan 😊.