Unge Høyres grunnidé er at vi skal etterlate verden i bedre stand enn slik vi tok imot den. Det betyr også at vi må ta klimautfordringene på alvor. Verden står overfor sin største utfordring og vi vet at klimagassutslippene må kuttes. Da er vi nødt til å tenke lokalt, nasjonalt og globalt.

Lokalt må vi gjøre det lønnsomt å velge kollektivt. Vi må bedre kollektivtrafikken rundt store knutepunkt i byene og sørge for gode busstilbud i distriktene. Dette vil gjøre det enklere for unge og eldre å velge kollektivt.

Nasjonalt må vi investere i grønn energi, grønne arbeidsplasser og forskning som kan komme med nye løsninger på klimautfordringene. Norge på sitt beste løser utfordringer med kunnskap. Vi tror på Norge!

Globalt må vi sørge for forpliktende internasjonale avtaler som sørger for at de store landene tar sitt ansvar i klimautfordringene vi står ovenfor. Høyre har sørget for et av de viktigste avtalene i verdenshistorien gjennom Paris-avtalen. Denne avtalen forplikter land til å hjelpe hverandre med å kutte utslipp, og rike land skal nå hjelpe fattige land med utfordringer knyttet til klimaet. Det er en stor seier!

  • Sikre et godt og billig kollektivtilbud for alle
  • Investere i forskning og utdanning som kan gjøre Norge grønnere
  • Norge på sitt beste tar initiativ til internasjonale avtaler som gjør verden til et grønnere sted

 

Gå til politikk A-Å