Noe av det viktigste i samfunnet er at folk er i jobb. For den enkelte betyr det inntektsbringende arbeid, muligheter og selvstendighet. For samfunnet betyr verdiskapning og skatteinntekter. Både for den enkelte og for samfunnsøkonomien, er vi helt avhengige av at alle får utnyttet sin arbeidsevne.

Å ha en jobb gir oss mening i hverdagen og aller viktigst muligheten til å bestemme mer over egen hverdag. Derfor skal det alltid lønne seg å jobbe. Unge Høyre foreslår et jobbskattefradrag som gir et skattelette til alle som står i arbeid.

Unge som skal ut i arbeidslivet, det er etter endt studier eller som lærling, kommer til å oppleve et arbeidsliv som er vanskeligere å komme inn i, enn hva foregående generasjoner har opplevd. Det å få lærlingplass etter endt yrkesfag er viktig for den enkelte, men også for samfunnet. Vi har behov for flere fagarbeidere i fremtiden

Et av de beste tiltakene vi kan gjøre for å gi flere lærlingplass er å øke lærlingtilskuddet. Lærlingtilskuddet sørger for at det lønner seg for bedriftene å ansette lærlinger. Derfor har vi økt lærlingtilskuddet med rekordmye penger, men vi må fortsette å øke det for å få flere lærlinger.

  • Innføre en flat skattelette til de i arbeid
  • Flere lærlingeplasser
  • Økt lærlingtilskudd
  • Fjerne arbeidsgiveravgift for ansatte under 25 år
Gå til politikk A-Å